Серія послуг "Legal Check"

Договір є одним із найважливіших документів на підприємстві. Він підтверджує виникнення прав та зобов»язань між контрагентами. Очевидно, що визнання господарського договору недійсним тягне для підприємства певні наслідки.

Загальні підстави і наслідки недійсності правочинів встановлені статтями 215, 216 Цивільного кодексу України, статтями 207, 208 Господарського кодексу України.

Постановою Пленуму Вищого господарського суду України №11 від 29.05.2013 року «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» встановлено, що вирішуючи такі спори, господарський суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов»язує визнання таких правочинів недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин.

З метою уникнення визнання договорів недійсними, пропонуємо провести правовий аналіз укладених підприємством господарських договорів. Вочевидь, наслідком такої перевірки може бути усунення недоліків та виправлення помилок в договорі.