З 04 березня 2016 року діє Постанова Кабінету Міністрів України № 136, якою затверджений Порядок здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного Фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Верифікація та моніторинг державних виплат здійснюються структурним підрозділом Мінфіну.

З метою здійснення верифікації та моніторингу на запит Мінфіну розпорядники бюджетних коштів, Національний банк, Пенсійний фонд, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємства, установи та організації, банки та інші фінансові установи незалежно від форм власності  подають інформацію, в тому числі персональні дані, про відкриті рахунки (поточні, кредитні, депозитні, тощо), операції, залишок коштів на рахунках.

У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.

У разі виявлення під час здійснення верифікації та моніторингу невідповідності інформації, на підставя якої призначено державну виплату, надання такої виплати може бути припинено.