З 01 січня 2016 року право власності на нерухомість, відомості про яке внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підтверджується не свідоцтвом, а відповідним записом в реєстрі.

Ч.1 ст.55 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності на майно, що відчужується або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі прав.

Проте, нотаріус при вчиненні правочину, також буде перевіряти не тільки запис в Реєстрі про право власності на нерухоме майно, але й встановлювати особу, що звернулась та її повноваження на розпорядження нерухомим майном.

Державний реєстр прав відкритий для громадян. Кожен може перевірити своє право власності на нерухоме майно, якщо воно внесено до Реєстру.