Серія послуг "Legal Check"

Проведення правового аудиту, тобто перевірка відповідності документації діючому законодавству України є запорукою нівелювання ризиків підприємства при проведенні господарської діяльності.

Основними документами, що підлягають перевірці під час аудиту кадрової документації є:

 • статут підприємства в частині повноважень посадових осіб;
 • накази по кадрам;
 • журнал реєстрації наказів по кадрам;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • колективний договір;
 • особові справи працівників;
 • журнал обліку трудових книжок;
 • посадові інструкції;
 • інструкції по охороні праці;
 • журнали реєстрації інструктажів по охороні праці;
 • журнал реєстрації відпусток;
 • документи з військового обліку та ін.

Особливо актуальним є проведення такої перевірки в разі виникнення трудового спору між підприємством і співробітником або вірогідності виникнення такого спору.

 В разі незаконного звільнення працівника підприємство може нести витрати в розмірі його середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. За наявності відповідних доказів суд може стягнути з роботодавця, крім вказаного, ще й моральну шкоду.

Своєчасне проведення перевірки кадрової документації дозволить підприємствам уникнути небажаних санкцій за порушення трудового законодавства, а їх керівникам — адміністративної або й кримінальної відповідальності.

Цены на услуги